Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Η δράση eTwinning! Όταν η μάθηση μετατρέπεται σε διασκεδαστική, εποικοδομητική εμπειρία!

Το eTwinning (http://www.etwinning.net/) είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το eTwinning αποτελεί μέρος του Comenius, το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία. Η δράση παροτρύνει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις, και να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας και συνεργασίας. Το eTwinning, από το 2005 μέχρι σήμερα, ενίσχυε την ανάπτυξη συνεργατικών προγραμμάτων μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών. Η μεγάλη ανάπτυξη του,όμως, σε όλη την Ευρώπη, άνοιξε νέες προοπτικές στη δράση. Σήμερα το eTwinning είναι, ίσως, το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην ιστορία της εκπαίδευσης. Νέες δραστηριότητες ξεκίνησαν, ώστε να προχωρήσουμε «πέρα από τα προγράμματα».

.
Η εγγραφή των σχολείων και των εκπαιδευτικών στο eTwinning δίνει μια πρωτοποριακή διάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γι΄ αυτό μη χάνετε χρόνο! Εμπλακείτε εγκαίρως σε κάποια από τις δραστηριότητες του eTwinning και δώστε μια νέα πνοή στην καθημερινή σας διδασκαλία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου